تگ

حرم امامزاده ابراهیم

مرورگر

شجره ایشان منتسب به جعفر بن فضل بن علی بن ابیطالب (علیه السلام) می باشد. در مجاورت ضریح مقبره ای دیگر قرار گرفته که منسوب به محمدبن حسن مثنی بن حسن بن علی بن ابیطالب (علیه السلام) است. حرم امامزاده ابراهیم از گفتار علمای بزرگ انساب به این نتیجه می رسیم که شخصیت مدفون در این بقعه، سیدجلیل القدر امامزاده عظیم الشأن ابواسحاق...