تگ

حلوای آوماج

مرورگر

قالی ترکمن است که توجه جهانگردان و  توریست های زیادی را به خود جلب نموده است. ما در این خبر سعی داریم تا شما را با گوشه ای از سوغاتی های عجیب و بی نظیر استان گلستان آشنا کنیم. حلوای آوماج این حلوا مختص استان گلستان است. به طوری که با دستور پخت بسیار سختش  در هیچ جای ایران تهیه و یافت نمی شود. در زمان های قدیم...