تگ

حمام تاریخی بهادرالملک

معرفی شهر محمودآباد ، جاهای دیدنی محمودآباد

محمودآباد از شهرهای ایران در استان آذربایجان غربی در ۵ کیلومتری شمال غرب شهر شاهین‌دژ قرار دارد. ترکیب جمعیتی شهرمحمودآباد را عمدتاً چاردولی‌ها تشکیل می‌دهند. به جزاینان، در نواحی مختلف شهر افراد با اقلیت‌های مختلف کردی شمالی، کردی میانی وترکی آذربایجانی ساکن هستند.