تگ

حمام میراحمد

مرورگر

شرقی و غربی به چشم می‌خورد. عامری ها در شمال محله سلطان میراحمد، در خیابان علوی و کنار حمام سلطان میراحمد واقع شده. اگر به آن رفتید غذا خوردن در تالار آیینه سرای عامری ها را از دست ندهید. حمام میراحمد؛ از جاهای دیدنی و تاریخی کاشان حمام تاریخی سلطان امیراحمد که در محله سلطان امیراحمد در خیابان علوی کاشان قرار گرفته،...