تگ

خانه حیدر زاده

مرورگر
آشنایی با موزه‌ استاد شهریار ، یکی از جاذبه های تبریز

خانه‌های تاریخی تبریز هر کدام چه از لحاظ قدمت و چه از حیث ارزش فرهنگی و هنری برای ساکنان شهر تبریز بسیار درخور اهمیت است. در این میان موزه ادبی استاد شهریار، محل زندگی خالق حیدربابا یکی از جاذبه های تبریز است که زیبانزد خاص و عام است.