تگ

خانه صادق هدایت

مرورگر

سده گذشته است. مجموعه ای نفیس از سازهای مناطق مختلف کشور که ساز و ضرب و ریتم اقوام بزرگ و پر افتخار ایران زمین را در نمایشگاه دائمی، در معرض دید علاقمندان به هنر موسیقی قرار می دهد. 14- خانه صادق هدایت، سعدی 15- موزه سینما، باغ فردوس 16- موزه آبگینه و سفالینه، سی تیر 17- شهرک سینمایی غزالی، جاده مخصوص 18- موزه هنرهای معاصر،...