تگ

خانه طباطبایی ها

مرورگر

ها سال پیش پیشه شان را تا به امروز سرپا نگه داشته‌اند و در بخش دیگری زرگرها، بزازها و خیاط ها. از بازار کاشان می‌توان مهمترین و مرغوب ترین سوغات کاشان مثل انواع شیرینی و عرقیجات را هم خرید. خانه طباطبایی ها؛ حیاط و معماری‌ای دل‌انگیز طباطبایی ها یکی از قشنگ‌ترین خانه های تاریخی کاشان است. طباطبایی ها با حیاط...