تگ

خانه عامری ها

مرورگر

اختلاف دما بین زیرزمین و بیرون ایجاد کند. خانه طباطبایی ها ۴۷۰۰ متر است و با ۴۰ اتاق، ۴ حیاط، ۴ سرداب (زیرزمین)، ۳ بادگیر و ۲ رشته قنات یکی از بی‌نظیرترین بناهای کاشان به شمار می‌رود. خانه عامری ها؛ خانه‌ای با بلندترین بادگیر شهر خانه عامری ها که این روزها علاوه بر جاذبه گردشگری، یکی از بهترین هتل های...