تگ

خانه عامری ها

مرورگر

تالار طنبی، راهروهای ورودی و اتاق‌های نشیمن قرار گرفته‌اند که چشمگیرترین آثار تزئینی در همین قسمت به کار رفته است. جاذبه های نزدیک از خانه بروجردی ها با پای پیاده فقط ۴ دقیقه با حمام سلطان‌امیر،خانه طباطبایی‌ها، عباسیان و خانه عامری ها فاصله دارید. همه این جاهای دیدنی در  خیابان علوی، کوچه سلطان امیر احمد واقع شده‌اند. برای رفتن به مسجد آقابزرگ هم فقط کافی است ۱۲ دقیقه تا...

اختلاف دما بین زیرزمین و بیرون ایجاد کند. خانه طباطبایی ها ۴۷۰۰ متر است و با ۴۰ اتاق، ۴ حیاط، ۴ سرداب (زیرزمین)، ۳ بادگیر و ۲ رشته قنات یکی از بی‌نظیرترین بناهای کاشان به شمار می‌رود. خانه عامری ها؛ خانه‌ای با بلندترین بادگیر شهر خانه عامری ها که این روزها علاوه بر جاذبه گردشگری، یکی از بهترین هتل های...