تگ

خانه عباسیان

مرورگر

لایه مرمتی دارد. بام حمام، یکی از زیباترین بام‌های گنبدی شکل ایران است که روی هر گنبد، شیشه‌های عدسی محدب قرار گرفته، شیشه‌هایی که علاوه بر تامین نور قسمت‌های مختلف حمام، مانع دید به داخل بوده است. خانه عباسیان؛ حیاطی باصفا و سرسبز به عقیده بسیاری، خانه عباسیان زینت خیابان علوی و کوی سلطان میراحمد کاشان است.  خانه‌ای که برخلاف...

از یادگاری های بجای مانده از دوران های مختلف تاریخی است. در گوشه گوشه این دیار، هویت ایرانی- اسلامی موج می زند و دانش هنرمندان این مرز و بوم را در طول تاریخ به نمایش می گذارد. خانه عباسیان کاشان یکی از ده ها خانه به جای مانده از تاریخ کهن این شهر است که در میان کوچه ای قدیمی، همچون سروی استوار، سر از خاک بیرون...