تگ

خون اژدها دهلران

مرورگر

شدهٔ خفاش مورد حفاظت و کنترل اداره کلحفاظت محیط زیست ایلام قرار گرفته‌است. زیارتگاه‌ها در دهلران بقعهٔ ابراهیم بقعهٔ سید ناصرالدین بقعهٔ سید ابراهیم قتال بقعهٔ عباس چشمه قیر، خون اژدها دهلران این اثرطبیعی در منطقه حفاظت شده بوستان جنگلی آبگرم شهرستان دهلران قرار گرفته‌است. نفت و گاز دهلران میدان نفتی دهلران یکی...