تگ

داودآباد

1567369

داودآباد شهری است در بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی ایران. داودآباد با اراک، فرمهین، آشتیان و کمیجان همسایه است. شغل بیشتر مردم شهر کشاورزی و دامپروری است و داودآباد یکی از قطب‌های مهم دامپروری منطقه شناخته می‌شود.