تگ

دخالت در مسیر موشک‌های بالستیک

انفجار اتمی چرنوبیل و

چرنوبیل آلوده‌ترین منطقه از لحاظ تشعشع اتمی است، اما زندگی در آن جریان دارد. با اینکه چرنوبیل بعد از انفجار اتمی، قابل سکونت نیست، اما عده‌ای از ساکنان اصیل آن، پس از انفجار به خانه‌های خودشان بازگشتند و زندگی را در همان شرایط سخت تاکنون ادامه داده‌اند