تگ

دروازه سنگی

کلیسای سورپ سرکیس ، از کلیساهای بی‌نظیر آذربایجان غربی

آذربایجان غربی مهد کلیساهای کهن است، وجود چندین کلیسا و مسجد قدیمی و یک کنیسه آن را به مهد ادیان و مذاهب مشهور کرده است. کلیسای سرکیس مقدس که در سه کیلومتری شهرستان خوی و در میان مزارع کشاورزی واقع شده و به سورپ سرکیس نیز مشهور است.