تگ

دریاچه ام الما

دریاچه اوباری لیبی ، دریاچه ای درخشان میان دل کویر

کویر گردی یکی از انواع گردشگری است که در نزد عده ای از گردشگران بسیار محبوب است اما دیدن مکانی دریاچه ی احاطه شده با درختان و گیاهان در دل کویر یکی از نادر ترین اتفاقات در کویر گردی است که میتوان هر توریستی با هر نوع علاقه ای را به خود جلب کند.