تگ

دریاچه توشن

جاذبه گردشگری دریاچه توشن ، آرامش کنار جنگل و دریاچه

در ذهن اکثر ما رویایی مبهم از دریاچه‌ای آرام، بدون موج و آبی شفاف با ماهیان در حال شنا، محصور شده در چمن‌زارها و زمین‌هایی پوشیده از درختان سربه فلک کشیده وجود دارد؛ که تصور می‌کنیم باید تبدیل شدن آن را به واقعیت در مناطق معتدل اروپایی جستجو کنیم.