تگ

دریاچه دریابک

مرورگر

از میان صخره هایی بسیار بلند به پایین میریزد. با توجه به کوهستانی بودن منطقه ،افرادی که قصد کوهنوردی و بازدید از آبشار شاه دره را دارند نیازمند مهارتهای کوهنوردی و تجهیزات فنی هستند . دریاچه دریابک دریاچه دریابک در دو کیلومتری از روستای زرشک در قزوین قرار داشته به اسم دریاچه دلاوک نیز شناخته میشود. منطقه دریاچه دریابک آب و هوای سرد و...