تگ

دریاچه و سد اکباتان

مرورگر

شد که محل کاخ‌های باشکوه این ناحیه‌ی باستانی، در تپه هگمتانه کنونی واقع بوده. نکته‌ قابل توجه این شهر باستانی، شبکه‌ی منظم و پیشرفته‌ی آب‌رسانی آن بوده است. آدرس: در دو سوی خیابان اکباتان یا آیباتان دریاچه و سد اکباتان دریاچه ی اکباتان در ۱۱ کیلومتری شرق همدان قرار گرفته است. این دریاچه ی زیبا به دلیل دارا بودن فضای سبز...