تگ

دسترسی به آبشار لاشو

مرورگر
جاذبه گردشگری آبشار لاشو

آبشار لاشو از جاذبه های گردشگری فاضل آباد است این آبشار در فاصله ۴ کیلومتری جنوب شرقی شهر فاضل آباد از توابع شهرستان آزاد شهر قرار گرفته است. آبشاربه صورت دوپله ای بوده و ارتفاع آن به ۲۵ می رسد.