تگ

دسترسی به سی و سه پل در اصفهان

مرورگر
نتیجه تصویری برای سی و سه پل اصفهان

سی و سه پل یا پل الله‌وردی خان، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های دیدنی اصفهان و ایران است. سی و سه پل از دیرباز مورد توجه اهالی و بازدیدکنندگان شهر اصفهان قرار داشته است. رود مهم زاینده‌رود از زیر سی و سه پل می‌گذرد.