تگ

دسترسی به کلیسای کانتور

مرورگر
کلیسای کانتور ، کوچک ترین کلیسای ایران

کلیسای کانتور در قزوین یکی از معدود کلیساهای ارتودکس در ایران است که می توان گفت اثری به جای مانده از دوران جنگ جهانی دوم است. این کلسا که از جاهای دیدنی قزوین میباشد،تنها کلیسای سرخ ایران و عنوان کوچک ترین کلیسای ایران را به خود اختصاص داده است.