تگ

دسترس ترین ساندویچ های خوشمزه

مرورگر
بهترین و محبوب ترین غذاهای ویتنام

تنوع غذایی در ویتنام از غذاهای سالم دریایی و گیاهی تا غذاهای پرچرب و پرکربوهیدرات خوش آب و رنگ را شامل می شود. ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.