تگ

دسر محلی شهر مشهد

مرورگر
طرز تهیه دسر دیگچه مشهدی

دیگچه به عنوان یک دسر محلی شهر مشهد محسوب می گردد که معمولا در ماه رمضان طرفداران بسیاری دارد همچنین دیگچه به عنوان یک نذری پرطرفدار نیز شناخته شده است.