تگ

دشت حلقه

مرورگر
شهر تاریخى دشت حلقه

محوطه تاریخى ـ فرهنگى دشت حلقه در واقع شهرى مربوط به دوره اشكانیان است كه در دوره ساسانى و اسلامى بازسازى گردیده و از جاهای دیدنی مینودشت است.این شهر تاریخى در ۱۲ كیلومترى غرب شهر مینودشت و در حاشیه روستایى به همین نام قرار گرفته است.