تگ

دشت سوستون

مرورگر
جاذبه طبیعی آبشار سوستون

آبشار سوستون از جاذبه های لواسان،در شمال شرقی دهستان افجه واقع شده است. افجه یکی از روستاهای دهستان لواسان کوچک بخش لواسانات در شهرستان شمیرانات از توابع استان تهران ایران است.افچه مرکز دهستان لواسان کوچک است.