تگ

دشت فریم

مرورگر
فریم

فریم از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش دودانگه شهرستان ساری قرار دارد. مردم اين شهر به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند. در اين شهر واحدهای اداری و تجاری زيادی وجود دارد