تگ

دشت لیلان

مرورگر
پل لیلان از بناهای تاریخی دوران ایلخانی

شهر لیلان در ناحیه جنوب شرقی دریاچه ارومیه و در منطقه‌ای حاصل‌خیز و پر‌آب پدید آمده‌است.رودخانه فصلی لیلان‌چای، از دامنه‌های کوه سهند سرچشمه می‌گیرد.بر روی این رودخانه پلی تاریخی لیلان بنا شده است.این پل در یک کیلومتری جنوب شهر لیلان بر روی رودخانه لیلان چای بنا گردیده است.