تگ

دشت مياناب

مرورگر
نهر داریون یکی از شگفت انگیزترین و قدیمیترین سازه های آبی شوشتر

«نهر داریون»، یکی دیگر از دیدنی‌های شگفت‌انگیز و قابل توجه شهرستان شوشتر است است که یک کانال آبی دست کند می باشدو قدمت آن به دوران حکومت داریوش هخامنشی بازمی‌گردد.در مورد قدمت نهر داریون با استناد از متون تاریخی، می‌توان قرن پنجم قبل از میلاد را درنظر گرفت.