تگ

دشت نرگس زار بهبهان

مرورگر
نرگس زار بهبهان کجاست؟

نرگس زار بهبهان استان خوزستان، قدیمی‌ترین نرگس زار ایران است که قدمتی دیرینه در طولِ تاریخِ این سرزمین دارد.مساحت این نرگس از جاذبه های بهبهان،۵۰۰ تا ۷۰۰ هکتار است و از میدان بید بلند کنونی تا منطقه تکاب و حتی کردستان بهبهان کشیده می‌شود.