تگ

دهستان بسطاملو

مرورگر
قلعهٔ آوارسین یکی از قلعه های تاریخی استان آذربایجان شرقی

 قلعه آوارسین منسوب به دوره ساسانی تا قرن سوم هجری قمری است که در 5/22 کیلومتری سمت جنوب خداآفرین و 11 کیلومتری جاده اهر – کلیبر واقع شده است.قلعه آوارسین از شمال به اراضی روستای صقین و از غرب به روستای آوارسین و از بقیه جهات به ارتفاعات محدود است.