تگ

دهستان دهچال

مرورگر
معرفی بقعه امامزاده شاهور(ع)

بقعه امامزاده شاهور(ع) در 12 کیلومترى شمال غربى شهر خنداب و در چهار کیلومترى جنوب غربى روستاى امامزاده (قلعه چه) از دهستان دهچال قرار دارد و بسیار مورد احترام اهالى است.امام زاده شاهور از نوادگان امام موسی ابن جعفر (ع)است.