تگ

دهستان فتویه

مرورگر
جاذبه گردشگری چشمه آب گرم فاریاب

چشمه آب گرم فاریاب در روستای فاریاب سنگویه و در مسیر جاده بستک به لار و بعد از دهستان فتویه و روستای انوه قرار دارد. از روستای فاریاب سنگویه تا مظهر چشمه در حدود ۲ کیلومتر جاده آسفالت است.