تگ

دهستان فورگ

مرورگر
مجموعه تاریخی نارنجستان داراب

مجموعه آثار تاریخی قلعه نارنجستان در دهستان فورگ شهرستان داراب فارس واقع شده است،این اثر از جاذبه های داراب،مجموعه‌ای است شامل تپه ای ساسانی و بقایای قلعه ای مربوط به قرون متاخر اسلامی در شمال تپه و همچنین بقایای مسجدی شبستانی از قرون متاخر اسلامی در فاصله ۵۰ متری شمال قلعه است.