تگ

دهستان ممقان

مرورگر
مسجد جامع میلان اسکو یادگاری از دوره صفویه

مسجد جامع میلان مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان اسکو، روستای میلان واقع شده است.این روستا در ۲۰ کیلومتری تبریز و در نزدیکی شهر اسکو قرار دارد. میلان سابقا روستای مستقلی از توابع شهرستان اسکو بود، اما اکنون جزو محلات شمالی اسکو محسوب می شود.