تگ

دوبرونیک

مرورگر
۲۲ شهر دیواری شگفت انگیز جهان

در طول تاریخ دیواره های شهر برای محافظت از دشمن ساخته شده اند. آنها معمولا سازه های عظیمی بودند که با برج های نگهبانی نشان گذاری می شدند. برخی از آنها بر روی تپه ها ساخته شدند که تهاجمات را دشوارتر ساخته، درحالیکه برخی دیگر رو به دریاها و اقیانوس ها بودند تا از شهرها در مقابل مهاجمان کشتی ها و در بعضی موارد دزدان دریایی محافظت کنند.

پارک ملی پلیتیوک کرواسی

در نزدیکی زاگرب پایتخت کرواسی بهشتی آرمیده است که چشم و دل هر بیننده و گردشگری را تسخیر می کند. پارک ملی پلیتویک یکی از زیباترین پارک های ملی اروپا و ثبت یونسکو است. این پارک ملی بزرگ آنقدر جالب و بکر است هنوز بخشی از حیات وحش آن دست نخورده باقی مانده است.