تگ

دوران «آنتیوخوس چهارم اپیفانس»

مرورگر
معبد زئوس ، بزرگ‌ترین معبد در تاریخ یونان باستان

معبد زئوس، از جمله جاذبه‌های تاریخی معروف شهر آتن به حساب می‎آید که در زمان خود، به عنوان بزرگ‌ترین معبد در یونان باستان شناخته می‎شد. اتمام ساخت این بنا، چندین قرن طول کشیده و در آخر در دوران امپراتور هادریان به پایان رسیده است.