تگ

دوست‌مُحمد

مرورگر
معردوست محمد

دوست‌مُحمد مرکز شهرستان هیرمند، استان سیستان و بلوچستان است. شهر دوست محمد یکی از شهرهای مهم سیستان محسوب می‌شود. آب و هوای آن گرم و خشک است. این شهر در اوایل سال ۱۳۸۷ از مرکزیت بخش به شهرستان ارتقا یافت .