تگ

دومین شهر بزرگ ایالت تاسمانی

مرورگر
15 شهر برتر برای بازدید در استرالیا

تعداد زیادی از شهرهای بی نظیر این کشور بزرگ در انتظار کشف شدن هستند. درحالی که برخی از شهرهای مشهور جهانی مانند سیدنی و ملبورن توجه ویژه بازدیدکنندگان را به خود جلب می کنند، اما شهرهای کمتر شناخته شده نیز ارزش بازدید را دارند و در مقایسه با آن شهرها کم تر مورد توجه قرار می گیرند.