تگ

دومین فرودگاه بزرگ اسلواکی

مرورگر
راهنمای حمل و نقل در کشور اسلواکی

حمل و نقل در اسلواکی از طریق راه آهن، جاده ها، راه های هوایی و یا رودخانه ها صورت می گیرد. اسلواکی، کشوری توسعه یافته در اروپای مرکزی، دارای شبکه ی ریلی گسترده (3662 کیلومتر) و شبکه ی بزرگراهی (225.25 کیلومتر) است. بزرگ ترین فرودگاه بین المللی کشور، فرودگاه «ام. آر. استفانیک» (M. R. Štefánik) واقع در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، می باشد.