تگ

دوچرخه سواری پارک چیتگر

مرورگر

.... در این محوطه قرار گرفته‌اند. 49- موزه حیات وحش، هفت چنار 50- موزه حشرات هایک میرزا یانس، چمران ورزشی 51- کوهستان های شمال تهران، توچال، دربند،کلک چال، درکه، دارآباد 52- دوچرخه سواری پارک چیتگر 53- مجموعه ورزشی استادیوم آزادی 54- مجموعه ورزشی انقلاب، نیایش 55- پیست های اسکی توچال، دیزین، شمشک و ... 56- پینت بال...