تگ

دژ لمبسر

مرورگر
جاذبه های گردشگری شهر رازمیان

رازمیان یکی از شهرهای بسیار زیبای استان قزوین می‌باشد. شهر رازمیان در استان قزوین و مرکز بخش رودبار الموت غربی در طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه وعرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۳۵ دقیقه قرار دارد. شهر رازمیان را شهر خوشه‌های طلایی می‌نامند.