تگ

دیدنیهای کوهین

مرورگر
کوهین

کوهین شهری است در بخش کوهین شهرستان قزوین استان قزوین ایران.  بخش کوهین شهرستان قزوین یکی از نقاط بسیار مستعد و مناسب برای سرمایه‌گذاری است. بخش کوهین از سال 1381 که به صورت رسمی به عنوان محدوده شهری معرفی شد، مشمول فعالیت‌ها و اقدامات عمرانی زیادی بوده است.