تگ

دیدنی های ترکیه

مرورگر
جاذبه های گردشگری ترکیه

ترکیه را میتوان کشوری تاریخی از هر نظری بیان کرد. کشوری که قدمت دیرینه در فرهنگی رومی و اسلامی دارد. بناهای تاریخی که نشان از تاریخ باستانی این کشور حکایت دارند.