تگ

دیدنی های جویم

مرورگر
جااذبه های شهر جویم

جویم نام شهری در جنوب استان فارس و در قسمت شمالی شهرستان لارستان است. آب و هوای جویم گرم و نیمه خشک است. مردم جویم با زبان اصیل فارسی و به گویش دری سخن می‌گویند. سخن گفتن به زبان فارسی دری از ویژگی‌های این منطقه است، چرا که در سراسر ایران فقط شماری از شهرها به این گویش سخن می‌گویند.