تگ

دیدنی های خلیل آباد

مرورگر
جاذبه های گردشگری و تاریخی خلیل آباد

خلیل‌آباد یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. این شهرستان از شمال به کوه سرخ و از جنوب به بجستان، از شرق به کاشمر و از غرب به بردسکن منتهی می‌شود. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری خلیل آباد دارای دو بخش مرکزی و ششطراز و 4 دهستان است.