تگ

دیدنی های سنت وینسنت و گرنادین‌ها

مرورگر
جاهای دیدنی سنت وینسنت و گرنادین‌ها 

سنت وینسنت و گرنادین‌ها یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب است که خاک جزایر آن پوشیده از جنگل‌های استوایی است. این کشور در گذشته مدتی مستعمره فرانسه و انگلیس بود. سرانجام در سال ۱۹۷۹ از انگلیس استقلال یافت و هم‌اکنون جزو کشورهای مشترک‌المنافع است.