تگ

دیدنی های پارک ملی هفت دریاچه ترکیه

مرورگر
پارک ملی هفت دریاچه ، چشم نوازترین جلوه های طبیعت ترکیه

این پارک در شهر زیبای استانبول واقع می‌باشد. پارک ملی هفت دریاچه ترکیه با هفت دریاچه سحرآمیز،  یکی از چشم نوازترین و نفس گیرترین طبیعت های این کشور را دارد. این پارک ملی دقیقا دارای هفت دریاچه بزرگ و کوچک شگفت انگیز می باشد.