تگ

دیوار دفاعی گرگان

مرورگر
جاذبه تاریخی دیوار دفاعی گرگان

باورتان می شود در ایران و در استان گرگان دیواری مثل دیوار چین وجود داشته باشد؟ این دیوار به طول ۲۰۰ کیلومتر در زمان ساسانیان ساخته شده و بعد از دیوار چین و آلمان سومین دیوار بلند دنیاست. از همین رو به یکی از جاهای دیدنی گرگان تبدیل شده است.