تگ

راهنمای مراکز خرید شیراز

مرورگر

سوغاتی‌هایی نظیر انواع دست بافت ها، میناکاری، عتیقه و عرقیات و شیرینی های مشهور. از بازار وکیل تا مسجد و حمام وکیل نیز چند قدم بیشتر راه نیست. آدرس: بعد از میدان شهرداری، شرق میدان شهدا راهنمای مراکز خرید شیراز ارگ کریمخانی ارگ کریمخان مهمترین و بزرگترین بنای دوره زندیه است. زمانی وکیل الرعایا در آن زندگی می‌کرد و بعدها...