تگ

راه‌های دسترسی به جنگل بلگراد

مرورگر
جنگل بلگراد ، جنگلی بکر در نزدیکی استانبول

استانبول بیش از آنکه شهری مدرن باشد، منطقه‌ای خوش آب و هوا است و طبیعت زیبایی دارد. برای لمس طبیعت آن لازم نیست زیاد از شهر دور شوید، تنها کافیست به 15 کیلومتری شما غربی استانبول بروید، در آنجا است که خود را میان طبیعتی زیبا و حیات وحشی غنی خواهید یافت.