تگ

رباط سنگ

مرورگر
رباط سنگ

رباط سنگ شهری در استان خراسان رضوی است. این شهر بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه میباشد.این شهر در محل تلاقی جاده تربت حیدریه-مشهد و جاده قدیم فریمان به سمت کدکن (نیشابور) واقع شده است.